20160717_215834[1]

Osaatko tunnistaa sienet kuvasta? Ovatko syötäviä vai ei? Oikeat vastaukset vasemmalta myötäpäivään: Keltahaperoita (4kpl), sikurirousku (1kpl), ruskotatti (1kpl), herkkutatti (2kpl) ja vaaleaorakas (2kpl). Kaikki herkullisia ruokasieniä

 • TARJOAN ERITYYPPISIÄ RETKIÄ AINA SIENESTYKSESTÄ SATUSEIKKAILUIHIN JA TERAPEUTTISIIN MIELENRAUHARETKIIN. LUONNOSTA NÄITÄ ON KIITTÄMINEN. OLEN VAIN OPASTAJA LUONNON TARJOAMAAN RUNSAUTEEN JA HYVINVOINTIIN, JOKA ON KAIKILLE AVOINNA.
  • TOIMIALUEENA PÄÄKAUPUNKISEUTU JA ALUEET, JOTKA OVAT JULKISEN LIIKENNEVERKON VARRELLA. PAIKAN SAAVUTETTAVUUS VAIKUTTAA HINTAAN. PARHAITEN TUNTEMANI ALUEET OVAT ESPOON LUONTOTALO VILLA ELFVIKIN YMPÄRISTÖ, KALKKIKALLION LUONNONSUOJELUALUE VANTAALLA SEKÄ HELSINGIN KESKUSPUISTO.
 • I OFFER VARIOUS KINDS OF TOURS FROM MUSHROOM HUNTING TO FAIRY-TALE TOURS AND THERAPEUTIC MINDFULNESS TOURS. NATURE IS THE PROVIDER. I AM ONLY A GUIDE TO THE ABUNDANCE AND WELLNESS THAT IS OPEN FOR EVERYONE.
  • MY SERVICES ARE PROVIDED IN THE CAPITAL REGION AND AREAS THAT ARE REACHABLE BY PUBLIC TRANSPORTATION. REACHABILITY AFFECTS ON PRICE. AREAS THAT I KNOW THE BEST ARE SURROUNDINGS OF ESPOO’S NATURE HOUSE VILLA ELFVIK, NATURE PROTECTION AREA KALKKIKALLIO IN VANTAA AND CENTRAL PARK OF HELSINKI

Sieniretket // Mushroom hunting

 • Haluaisitko sienestää, mutta sinua pelottaa erehtyminen myrkkysieniin? Haluaisitko oppia erottamaan esimerkiksi herkkusienen tappavan vaarallisesta valkokärpässienestä? Haluatko lisätä omavaraisuuttasi, kerätä oman ruokasi ja tietää mistä se on peräisin?
  Sienestys on kuin aarteenetsintää lumoavan kauniissa ympäristössä. Mitä enemmän niitä tunnistaa, sitä hauskemmaksi se käy. Olipa kyseessä metsä, niitty tai jopa hautausmaa, sieltä löytää sieniä. Järjestämäni sieniretket painottuvat metsissä esiintyviin ruokasieniin ja niiden tunnistamiseen, mutta osaamiseni kattaa myrkkysienistä värjäyssieniin ja muihin mielenkiintoisiin faktoihin sienistä ja niiden sielunelämästä. 

  • Tapahtuma voi kestää 1-6 tuntia ja voi painottua tietopitoisemmasta opettamisesta silkkaan keräämiseen ja löytämisen riemuun, asiakkaan tarpeiden mukaan. Ryhmän koko max. 20 hlö.
 • Mushroom hunting is like searching for a treasure in a tremendously beautiful environment. Independent on the type of the environment, it is possible to find mushrooms. My mushroom trips are focused on edible mushrooms found in a foresty environment, but my knowledge extends from poisonous mushrooms to ones that can be used for colour dying. I’m also able to tell all kinds of fun facts about mushrooms and their whimsical lifestyle.
  • Events can last around 1-6 hours and can be emphasized from educating and theoretical to just scavenging and hunting mushrooms for fun, depending on customers needs. Group size max. 20.

Saturetket lapsille // Fairytale tour for children

 • Mitä jos astuisit aivan toisenlaiseen todellisuuteen, jossa metsä ja luontokappaleet heräävät eloon ja käynnistävät mielenkiintoisen seikkailun, joka vie sinut läpi matkan, jossa tutkien, leikkien ja oivaltaen löydämme ratkaisun alkaneeseen mysteeriin. Annetaan lapsenmielemme herää eloon ja tuntea metsän taianomaisuus ympärillä, turvallisessa seurassa.
  • Retki voi kestää 1-3 tuntia. Ryhmän koko max. 15 hlö. Retki sopii parhaiten 5-7 vuotiaille, mutta vanhemmatkin lapset ovat tervetulleita, sillä retki räätälöidään aina tilanteen ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Metsä sopii jokaiselle! 
 • What if you stepped into a completely different realm, where forest comes to live and start an interesting adventure, that takes you through a journey, in which we find a solution to the mystery that started by playing, exploring and sensations. Lets allow our child-like mind sprout up and feel the magical forest around us, in a safe company.
  • Trip can last 1-3 hours. Group size max. 15. Trip fits best to 5-7 years old, but elder children are of course welcome, because the trip is always modified with the situation and needs of the customer. Forest fits for all!

Metsä ja mielenrauha // Forest and mindfulness

 • Koetko tarvetta latautua elämäntilanteessasi? Tunnetko halua merkityksellisyyteen? Haluatko hengittää syvään ja tuntea ajattomuuden ympärilläsi? Luonnossa ei ole aikaa, ei vaatimuksia. Siellä ei ole mieltä hajauttavia asioita. Siellä olet aina riittävä, juuri sellaisena kuin olet. Luonnossa sallimme tuntea rauhaa tämän ihmeen keskellä, jossa jatkuvasti elämme.
  • Tämän retkityypin tarkoituksena on tuntea rauha sisällämme, löytää ilo, voima ja valo arkeen riippumatta millaisessa tilanteessa elämme. Hengitysharjoituksin, joogan, meditaation, aistikävelyin, tutkimisen ja löytämisen riemun avulla lataamme akkujamme ja päästämme irti tukoksista, joita kehoomme ja mieleemme saattaa kertyä. Luonto hoitaa ja parantaa meitä jo, harjoitukset ovat vain keinoja oivaltaa ja tuntea sitä.
  • Retki voi kestää noin 1-4 tuntia ja siihen voi osallistua max. 15hlö. Retki sopii hieman vanhemmille ja sen parantava vaikutus on ilmiselvän riippuvainen retkeilijöiden halusta parantaa itseään.
 • DO you need recharging in your life situation? DO you want to feel significance? DO you want to inhale deeply and feel tranquility around you? In nature, there exists no time, no demands. There are no distractions. There you are always adequate, just the way you are. In nature we allow us to feel peace within this miracle, where we constantly live in.
  • Purpose of this trip is to feel peace inside, find joy, power and light to everyday life independent how we live. By breathing exercises, yoga, meditation, opening senses and by exploring and joy of finding, we recharge and let go of blocks inside, that accumulate into our bodies and minds. Nature already heals and empowers us, exercises are only ways to realize and feel it
  • Trip can last around 1-4 hours and group size is max 15 hlö. Trip fits best to bit elder people and its healing effect is obviously dependent on the willingness to heal oneself.
Mainokset