NINJOSANTO ON LEMPEÄÄ INTOA JA OPASTUSTA LUONNOSTA SAATAVAN HYVINVOINNIN JA INSPIRAATION LÄHTEILLE.

 

Ninjosanto Luontopalvelu on 2016 perustettu toiminimi, jonka takana on pian valmistuva biologian ja maantiedon aineenopettaja sekä Espoon Luontotalo Villa Elfvikissä oppaana toiminut Tuomas Lilleberg.

IMG_9731

Haperoita (suku Russulaceae)

 

Ninjosanto tarkoittaa espanjaksi ”pyhää lasta”. Nimi on peräisin meksikolaisesta perinteestä, jossa nimellä kutsutaan sieniä. Ne ovat kuin pyhiä lapsia. Kuvassa pitelen hyppysissäni tällä kertaa haperoa.


In Spanish, Ninjosanto means ”holy child”. The name comes from Mexico, where that name is traditionally used to call mushrooms. Mushrooms are like holy children. In the picture, this time I’m holding the genus Russulaceae in my hands.

About Ninjosanto

 

Ninjosanto Luontopalvelu is a trade name founded in 2016. Behind Ninjosanto there is Tuomas Lilleberg, soon graduating biology and geography teacher. He also worked as a guide internship in Espoo’s Nature House Villa Elfvik.


OTA YHTEYTTÄ! // CONTACT ME!


Toimintaperiaatteet

 

  • Turvallisuus edellä: Missä kuljemmekaan ja mitä teemmekään, turvallisuuteen vaikuttavat tekijät huomioidaan ensin. Silloin voi huolettomasti nauttia luonnosta! Olen lisäksi suorittanut hätäensiapukurssin.
  • Luonnon kunnioitus: Olemme huomaavaisia vieraita käydessämme luonnossa. Luonto on ystävämme ja haluaa että olemme siellä kuin kotonamme. Kohdelkaamme siis luontoa kuin kotiamme eli siististi ja kunnioittaen.
  • Asiakkaan ehdoilla: Jokainen retki on yksilöllinen ja elää. Asiakkaan tarpeet voivat ja saavat muuttua retken aikana. Mietitään yhdessä mitä sitten tehdään ja pääsemme aina parhaimpaan lopputulokseen.
  • Osaaminen ja oppiminen: Opas pyrkii aina parempaan tietämykseen, mutta on riittävän viisas tietääkseen, ettei ole koskaan valmis. Tärkeintä on halu oppia ja osata. Kokemusta on jo sen verran, että tilanteesta kuin tilanteesta selvitään aina parhain päin.
  • Iloinen mieli on paras palkkio: Se on päämäärä. Tapahtuman loputtua huomattu ilo ja hymy on parasta ja kertoo että kaikki on mennyt hyvin. 🙂

Guidelines and principles for events

 

  • Security first: Wherever we walk, whatever we do, security issues are notified first. Then there are no worries and we can safely enjoy nature. I have also completed Emergency First Aid -course.
  • Respect for Nature: We are respectful guests when visiting nature. Nature is our friend and wants that we feel ourselves at home over there. Let’s treat nature like our homes: cleanily and with appreciation.
  • Listening the customer: Every event is unique and vibrant. Customer’s needs can and may change during the event. Let’s consider together what will we do then and we will always end up to the best solution.
  • Skill and learning: Guide thrives always towards better knowledge, but is wise enough to know, that he is never ready. Willingness to learn and to know is enough. There is enough experience to be sure that every situation will turn out to go well.
  • Joy is the best reward: It is our goal. When the event is coming to its end, joy and smile is the best and tells that everything has gone well. 🙂